Vojtova reflexní lokomoce
Barbora Moravcová
Next
Prev

Vojtova reflexní lokomoce

Terapeutický komplex vycházející z vývojové kineziologie novorozence.Motorický pohybový komplex je vrozený, ...


Ostatní metodiky

- DNS dle Koláře(dynamická - neuromuskolární stabilizace) - SRT (synergická reflexní terapie) - PANat dlahy - Měkké a mobilizační techniky - CST(craniosacrální terapie)


Profesní životopis

Barbora Moravcová

Od roku 1998 jsem aktivní členkou Československé Vojtovy společnosti ...